Desinformatie en nepnieuws bij de oorlog in Oekraïne

Het verspreiden van desinformatie en nepnieuws is een bekende oorlogstactiek om onrust en verdeeldheid te zaaien bij tegenstanders. Ook in de oorlog in Oekraïne wordt deze tactiek veel gebruikt.

Bij de oorlog in Oekraïne worden niet alleen soldaten en tanks ingezet. Maar ook economische en digitale middelen. Bij dat laatste gaat het om intimidatie of misleiding van mensen met als doel: instabiliteit veroorzaken in het conflictgebied of onder de bondgenoten van Oekraïne.

Nepnieuws in Nederland

In landen met weinig onafhankelijke kranten en (online) nieuwskanalen is het makkelijker om mensen met onjuiste informatie te beïnvloeden. Toch kan ook Nederland doelwit zijn van desinformatiecampagnes van Rusland. Op die manier wil Rusland discussies beïnvloeden of verdeeldheid vergroten onder de Nederlandse bevolking.

Wees kritisch

Hoe kunt u de kans verkleinen dat u het slachtoffer wordt van nepnieuws?

  • Vertrouw niet elk bericht dat u leest. Wees nieuwsgierig, maar ook kritisch.
  • Ga na van wie informatie afkomstig is. Is dit een betrouwbare bron?
  • Controleer  of u hetzelfde bericht ook in andere media tegenkomt.

Meer informatie en tips vindt u in het onderwerp Desinformatie en nepnieuws.