Doelen en effecten van de sancties tegen Rusland en Belarus

De Europese Unie (EU) stelt sancties in tegen Rusland, in reactie op de Russische invasie van Oekraïne. De EU treft ook sancties tegen Belarus vanwege zijn betrokkenheid bij de invasie. Samen met de andere EU-lidstaten voert Nederland de sancties uit.

Doelen van de sancties tegen Rusland en Belarus

Met deze sancties wil de Europese Unie:

  • het Rusland moeilijk maken om de oorlog in Oekraïne te financieren;
  • de verantwoordelijke personen (zoals de Russische politieke elite) laten voelen wat de economische en politieke gevolgen zijn van de invasie in Oekraïne;
  • Belarus een zware prijs laten betalen voor zijn betrokkenheid.

Gevolgen voor Nederland

De sancties raken Rusland en Belarus hard, maar hebben ook economische gevolgen voor Nederland. Bijvoorbeeld door grotere verstoringen in de wereldhandel en toegenomen onzekerheid. 

Gevolgen voor ondernemers

Ook Nederlandse bedrijven kunnen worden geraakt door de sancties. Bijvoorbeeld vanwege het verbod op de import en export van bepaalde goederen.

Ondernemers kunnen terecht bij het sanctieloket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor antwoorden op hun vragen, actuele informatie en gratis advies. Bekijk ook de veelgestelde vragen van de RVO.