Hoe is Nederland voorbereid op een kernongeval in het buitenland?

In het Landelijk Crisisplan Straling staat de aanpak voor Nederland tijdens een kernongeval in binnen- en buitenland. Dit wordt een stralingsongeval genoemd. Voor deze aanpak oefenen overheid en hulporganisaties regelmatig binnen Nederland en met het buitenland.

Internationaal is vanuit het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en de Europese Unie (EU) afgesproken dat:

 • het verplicht is om een ongeval te melden;
 • en informatie te geven wanneer er sprake is van mogelijke grensoverschrijdende effecten. Bijvoorbeeld als het stralingsniveau door windrichting meetbaar is in andere landen. Of als er maatregelen volgen die de bevolking moeten beschermen. 

In Nederland is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) het contactpunt voor deze meldingen. Bij een stralingsongeval komt er een speciaal team, het Crisis Expert Team straling en nucleair, bij elkaar. Dit is een kennis- en adviesnetwerk dat bijvoorbeeld adviseert over straling en gezondheidsgevolgen. 

Voorbeelden van maatregelen tijdens een kernongeval

De aard van het kernongeval en de verspreiding van straling bepalen de maatregelen. De aanpak kan per situatie verschillen. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

 • binnenblijven met gesloten ramen en deuren;
 • voedsel en drinkwater veilig houden;
 • een jodiumtablet innemen bij het vrijkomen van radioactief jodium.

Lees meer informatie over hoe u zich beschermt bij een kernongeval.

Voorbereiding via opleidingen en trainingen

Verschillende organisaties werken mee aan kernongevallenbestrijding. Hieronder vallen:

 • de ANVS;
 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • de betrokken ministeries;
 • en de veiligheidsregio’s.

Zij krijgen opleidingen, trainingen en oefenprogramma's. Dit doen zij samen met buurlanden. Op die manier maken hulpverleners zich klaar voor een bestrijding van een kernongeval.

In 2018 was de laatste grote nationale oefening. Elk jaar organiseert de overheid verschillende kleinere oefeningen.

Noodinformatie via radio, tv en internet

In nood informeert de overheid u via radio, tv en internet:

 • NL-Alert;
 • Rijksoverheid.nl;
 • regionale omroepen;
 • websites van gemeenten.