Kamerbrief Schaliegas

Minister Kamp (EZ) informeert, conform de toezegging van de brief van 11 februari jl., de Tweede Kamer over de onderzoeksrapporten over schaliegas. Het kabinet heeft besloten dat deze kabinetsperiode geen boringen naar schaliegas zullen plaatsvinden.