Winning van schaliegas in Nederland

Schaliegas zit opgesloten in hard gesteente. Speciale boortechnieken kunnen het uit de bodem halen. Het kabinet heeft besloten tot 2023 niet naar schaliegas te boren.

Aardgas in harde kleisteenachtige aardlagen

Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in zogenaamde schalies. Dit zijn harde, kleisteenachtige aardlagen. Er zijn technieken als horizontaal boren en fraccen nodig om het gas uit de grond te halen.

Fraccen bij winning schaliegas

Bij fraccen gebruiken bedrijven chemicaliën. Onder meer om roest van de buizen tegen te gaan. Fraccen gebeurt in Nederland al sinds 1950 bij de winning van olie, gas en aardwarmte.

Op de site van het RIVM staat hoe de boringen en winning naar schaliegas verlopen.

Onderzoeken naar risico’s winning schaliegas

De Rijksoverheid heeft 3 onderzoeken laten uitvoeren naar de risico’s voor milieu en volksgezondheid van boringen naar schaliegas:

Nog geen winning schaliegas in Nederland

Op dit moment is er in Nederland geen winning naar schaliegas. Er wordt ook niet gezocht naar schaliegas.

Zie ook