Rechtspraak in Nederland

Deze publicatie geeft uitleg over de organisatie van de rechtspraak in Nederland.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • wat is rechtspraak;
  • de rechterlijke instanties;
  • oplossen van geschillen door niet-rechterlijke instanties;
  • strafrecht;
  • civiel recht;
  • bestuursrecht.

Datum van uitgave: januari 2016 / Raad voor de Rechtspraak