Mediation naast rechtspraak in civiele en kantonzaken

In deze publicatie vindt u informatie voor mensen en organisaties die een juridische procedure hebben lopen bij de civiele rechter. Met mediation probeert u samen het conflict op te lossen.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • mediation naast rechtspraak in civiele zaken;
  • wat is mediation;
  • wanneer is mediation een goede keuze;
  • de uitgangspunten van mediation;
  • de gang van zaken bij verwijzing en de mediation;
  • voorbeelden uit de praktijk;
  • de zelftest.

Datum van uitgave: januari 2016 / Raad voor de Rechtspraak