Kamerbrief over uitvoering van 2 moties over personenrecht en familierecht

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Van Nispen (SP) en Van den Berge (GL) over een nieuwe herijking van de puntentoekenning in het personenrecht en familierecht. Daarnaast gaat hij in op de motie van het Kamerlid Groothuizen (D66). Deze motie gaat over ondersteuning van de sociaal advocatuur in het personenrecht en familierecht.

Kamerbrief over uitvoering van 2 moties over personenrecht en familierecht (PDF | 4 pagina's | 180 kB)