Scheiden... En de kinderen dan?

Actie-agenda van het Platform Scheiden zonder schade om schade bij kinderen als gevolg van (huwelijks)scheidingen van ouders te voorkomen.