Hoe kan ik alimentatie krijgen?

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de alimentatie of dit laten vaststellen door de rechter.

Afspraken maken over partneralimentatie

Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u met uw ex-partner afspraken maken over de partneralimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een advocaat of notaris. De afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld het scheidingsconvenant. Als u het niet eens met elkaar eens kunt worden, kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen.

Hoogte van kinderalimentatie afspreken

Als u uit elkaar gaat, moet u een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. U kunt de hoogte van de kinderalimentatie samen afspreken. De rechter bekijkt of het bedrag niet te laag is. De rechter kan een ander bedrag vaststellen. Kunt u het samen niet eens worden, dan stelt de rechter een alimentatiebedrag vast.

Alimentatie wijzigen

De rechter kan op verzoek een bestaande alimentatieregeling wijzigen als het bedrag niet meer redelijk is door gewijzigde omstandigheden. Dat kan ook als de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of van onvolledige gegevens.

Vaststelling, wijziging of beëindiging alimentatie via de rechter

Vaststelling, wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.