Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Pensioenverdeling bij scheiding na 30 april 1995

U valt onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) als:

  • uw echtscheiding na 30 april 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;
  • uw scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 definitief was;
  • uw geregistreerd partnerschap definitief is beĆ«indigd.

De Wet VPS geldt niet als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U kunt wel zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen, bijvoorbeeld in een notarieel samenlevingscontract. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds.

Pensioenverdeling bij scheiding voor 1 mei 1995

Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden? En vond de verdeling van uw bezittingen na de scheiding plaats? Dan valt u niet onder de Wet VPS. U valt onder de regels van het pensioenarrest (ook bekend als Boon Van Loon arrest). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een advocaat.

Pensioenverdeling bij scheiding voor 27 november 1981

Dateert uw scheiding van voor 27 november 1981? Dan kunt u geen aanspraak maken op het pensioen van uw ex-partner.