Beantwoording Kamervragen informatiebeschikking

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het evaluatierapport inzake de Wet Dezentjé, ook bekend als de informatiebeschikking.

Zie ook

Verantwoordelijk