Nieuws over onjuist advies eindtoets

Een deel van de leerlingen in groep 8 heeft een onjuist toetsadvies op de eindtoets gekregen. Dit komt door een verkeerde berekening van de inschaling. Met de toetsen zelf is niets mis. De toetsen hoeven niet over.

Gaat het om alle kinderen uit groep 8?

De verkeerde berekening raakt een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets hebben gemaakt. Een deel van deze leerlingen is in een ander niveau ingeschaald dan dat op basis van het toetsresultaat bij hen zou passen. Hierdoor moesten de toetsadviezen voor leerlingen opnieuw worden berekend.

Er zijn geen gevolgen voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets (voormalig Cito-toets) hebben gemaakt. Dat betekent dat het toetsadvies voor deze kinderen blijft zoals het is. Deze leerlingen en hun ouders hoeven dus niets te doen.

Wat gebeurt er nu?

De scholen worden zo snel mogelijk door de toetsaanbieders geïnformeerd over het juiste toetsadvies. De school bespreekt het nieuwe toetsadvies eerst binnen het lerarenteam. De school neemt zo snel mogelijk contact op met de ouders van groep 8.

Gaat het om te hoge of te lage adviezen?

Het grootste deel van de onjuiste adviezen is te hoog. Een klein deel is te laag.

Wat betekent een ander toetsadvies?

  • Heeft uw kind een hoger toetsadvies? Dan moet de school het schooladvies heroverwegen.
  • Heeft uw kind een lager toetsadvies ? Dan kan de school het schooladvies heroverwegen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor ouders

Bent u een ouder en heeft u vragen? Stuur een e-mail naar eindtoets@duo.nl

Voor scholen

Scholen kunnen contact opnemen met de toetsaanbieder van hun eindtoets. Alle scholen zijn geïnformeerd door hun toetsaanbieder.