Keuzemogelijkheden verplichte eindtoets basisschool

Scholen kunnen voor de verplichte eindtoets kiezen uit de centrale eindtoets van de overheid. Of een andere eindtoets die de minister heeft toegelaten.

Eindtoetsen

Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

De school kiest voor 1 toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) in het voorjaar dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen hoeven niet te betalen voor een eindtoets.

Eindtoetsen voor 4 jaar goedgekeurd, maar jaarlijkse controle

Op basis van het advies van toetsexperts bepaalt de minister om een eindtoets voor 4 jaar toe te laten. Wel moet (een deel van) de inhoud ieder jaar anders zijn. Daarom vindt er jaarlijks een controle plaats. Zo is het ministerie er zeker van dat de inhoud van alle eindtoetsen altijd betrouwbaar is. En dat scholen bij leerlingen altijd het juiste toetsen.

Eindtoets: voorwaarden

De eindtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom gelden er voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de eindtoets. Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit PO. Naast het Toetsbesluit PO is er een Toetswijzer eindtoets PO. Hierin staan de eisen voor de inhoud en vorm waaraan elke eindtoets moet voldoen.

In het algemene deel van de Toetswijzer eindtoets PO staan inhoudelijke kwaliteitseisen omschreven. Deze eisen gelden voor alle eindtoetsen. Zo gelden er eisen voor de wettelijk verplichte domeinen uit het Referentiekader taal en rekenen. In het algemene deel staan ook kwaliteitseisen voor de domeinen die toetsontwikkelaars optioneel in de eindtoets kunnen opnemen.

Het specifieke deel van de Toetswijzer eindtoets PO is alleen van toepassing op de centrale eindtoets (een van de vijf mogelijke eindtoetsen, zie hierboven). Het beschrijft de inhoud en de toetsingsvorm van de centrale eindtoets. Daarnaast beschrijft dit deel het niveau waarop getoetst wordt.