Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen: 

 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.
 • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.
 • De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
 • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.
 • Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Informatiebijeenkomsten doorstroomtoets

Op 6 en 8 juni 2023 organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) digitale informatiebijeenkomsten (webinars) over de aanstaande veranderingen voor po- en vo-scholen en organisaties die zich bezighouden met de overgang tussen po en vo.

Beide webinars blijven tot een jaar na dato online terug te kijken.

Het webinar op 6 juni gaat over de volgende onderwerpen:

 • Het veranderende tijdpad rond de eindtoets en de overgang naar het voortgezet onderwijs
 • Waar en wanneer u informatie kunt vinden over beschikbare toetsen in schooljaar 2023-2024
 • Verschuivende taken en verantwoordelijkheden in het toetsstelsel

Het webinar is te volgen via: Eindtoets wordt doorstroomtoets in 2023-2024  (Royalcast.com). Op deze pagina kunt u zich alvast voor het webinar aanmelden.

Het webinar op 8 juni gaat over de volgende onderwerpen:

 • De nieuwe maatregel voor bijstelling van het schooladvies, die ingaat vanaf schooljaar 2023-2024
 • Achtergrondschets door Nederlands Jeugdinstituut: onderadvisering bij de schooladviezen

Het webinar is te volgen via: Nieuwe regels rond bijstelling schooladvies in 2023-2024 (Royalcast.com). Op die pagina kunt u zich alvast voor het webinar aanmelden.

Beide webinars blijven tot een jaar na dato online terug te kijken.

Veelgestelde vragen over de veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023/2024

Er is ook een overzicht met veelgestelde vragen over de veranderingen rond de eindtoets vanaf 2023 / 2024