Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart  aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Het wetsvoorstel dat dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Het gaat in vanaf schooljaar 2023-2024.

Vanaf schooljaar 2023-2024: één aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets

Het wetsvoorstel neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen: 

 • Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden ook minder mondige ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
 • De school geeft in maart een hoger schooladvies als de leerling de doorstroomtoets beter gemaakt heeft. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te wijzigen.
 • Scholen kunnen kiezen uit vijf toetsen: vier doorstroomtoetsen van bedrijven en een doorstroomtoets die door de overheid wordt aangeboden.
 • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.
 • Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.