Kamerbrief 'Ruimte voor regie in het primair onderwijs'

Minister Slob beschrijft hoe hij eraan gaat bijdragen dat basisscholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd.