Aanmelden voor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Vanaf 1 augustus 2020 mogen 20 basisscholen een experiment doen met het flexibel invullen en organiseren van de onderwijstijd. Basisscholen kunnen zich vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 aanmelden voor het Experiment Ruimte in Onderwijstijd. 

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is de aanmeldperiode verschoven naar mei 2020. Eerder was de aanvraagperiode voor het Experiment Ruimte in Onderwijstijd in april 2020.

Flexibele lesuren op de basisschool

Basisscholen die meedoen met het Experiment Ruimte in Onderwijstijd mogen flexibeler omgaan met de lesuren. De scholen mogen tijdens het experiment afwijken van de normale vakanties en de schoolweek van 5 dagen. Ook mogen andere professionals onder voorwaarden maximaal 100 uur per jaar les geven. Zoals een vakspecialist in muziek of programmeren.

Het Experiment Ruimte in Onderwijs start vanaf 1 augustus 2020 en duurt 5 schooljaren. Met het experiment onderzoekt het Rijk of een flexibele onderwijstijd de kwaliteit van het basisonderwijs verbetert. En of alle scholieren dezelfde kansen krijgen. 

Meedoen met het experiment

De scholen moeten een waardering ‘goed’ of een oordeel ‘voldoende’ hebben van de Inspectie van het Onderwijs. Scholen met de waardering ‘goed’ krijgen voorrang om mee te doen. Scholen die tijdens het experiment onder de voldoende scoren mogen niet langer meedoen.

De basisscholen moeten tijdens het experiment van elke leerling bijhouden hoeveel uren zij les krijgen. En controleren of zij voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd (urennorm).

Aanmelden voor experiment Ruimte in Onderwijstijd

Basisscholen kunnen zich vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 via de mail aanmelden voor het experiment. Ook scholen die meededen met het eerdere experiment flexibiliseren onderwijstijd mogen zich aanmelden.

Bij de aanmelding moet het bestuur van de school de volgende gegevens mailen naar PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl:

Contactgegevens:

 • de naam, het adres (inclusief de provincie) en het brinnummer van de school;
 • de naam en het bestuursnummer van het schoolbestuur;
 • de naam, het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon tijdens het experiment.

Een plan met daarin:

 • het doel, de maatregelen en de gewenste resultaten van 1 of meer van de 3 onderdelen:
  • het aantal, de lengte en de planning van vakanties;
  • het aantal, de lengte en de planning van eventuele schoolweken korter dan 5 dagen;
  • de invulling van een deel van de onderwijstijd door een andere professional en de voorwaarden daarvoor;
 • hoe de flexibele onderwijstijd past in de visie en filosofie van de school;
 • de regels voor en planning van de schooltijden, de vakanties en de mogelijke persoonlijke roosters van leerlingen;
 • de plannen voor de inzet van personeel en de manier waarop het team wordt betrokken;
 • het toelatingsbeleid van de school om te zorgen voor gelijke kansen.

De documenten:

 • een kopie van de waardering ‘goed’ of het oordeel ‘voldoende’ van het laatste rapport van de Inspectie van het Onderwijs;
 • een bewijs van toestemming van de medezeggenschapsraad voor deelname.

U leest meer informatie over de voorwaarden en nodige documenten in de Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd. Over de aangepaste aanmeldperiode voor het experiment leest u in de Wijziging beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd.