Toezicht op schooltijden en onderwijstijd

Scholen moeten zich houden aan de regels voor schooltijden en onderwijstijd. De Inspectie van het Onderwijs houdt hier toezicht op.

Verschil tussen schooltijd en onderwijstijd

Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. Schooltijd is de tijd dat een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn om het lesrooster te volgen.    

Toezicht op onderwijstijd basisonderwijs

Basisscholen zijn verplicht hun schooltijden te vermelden in hun schoolgids. De inspectie controleert aan de hand van de schoolgids of de school voldoende onderwijstijd verzorgt.

Toezicht op onderwijstijd voortgezet onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs spreekt scholen die niet voldoen aan de regels voor onderwijstijd hierop aan. Ook kan de inspectie scholen onder verscherpt toezicht stellen.

Toezicht op onderwijstijd middelbaar beroepsonderwijs

Mbo-scholen verantwoorden hun onderwijstijd en onderwijsactiviteiten in een planningsdocument. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en voldoende onderwijstijd in het mbo.