Kamerbrief experiment flexibilisering onderwijstijd

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) informeert de Tweede Kamer over het experiment met flexibelere onderwijstijd dat zij wil houden op 10 scholen. De scholen in het experiment mogen onder meer afwijken van de verplichte centrale zomervakantie.