Evaluatie Regeling vaststelling schoolvakanties

In Nederland voert de overheid sinds 1986 voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) een vakantiespreidingsbeleid. Nederland is hiertoe verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. De regeling waarmee de vakantiespreiding is vastgelegd, wordt telkens voor enkele jaren vastgesteld. Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de huidige regeling, de Regeling vaststelling schoolvakanties 2013-2016, geëvalueerd. In deze rapportage doen wij verslag van onze bevindingen.