Voorlichting leerplicht voor ouders via sociale media

'Mag ik mijn kind eerder van school halen zodat ik veel geld bespaar op mijn vliegtickets?' 'Kan ik nog een dagje langer op de camping blijven om zwarte zaterdag in Frankrijk te vermijden?'

Voorbeelden van vragen die vaak worden gesteld door ouders van schoolgaande kinderen aan de vooravond van de zomervakantie. En hoewel de Leerplichtwet dit niet toestaat hielden vorig schooljaar bijna 6.500 ouders hun kinderen thuis of vertrokken zij eerder naar hun vakantieoord dan de officiële start van de vakantie. Dat is 10% meer dan het schooljaar daar voor. Ouders kunnen deze vragen deze zomer ook via Twitter stellen aan het ministerie van OCW. De vragen aan het ministerie kunnen ook via Facebook gesteld worden.

Er is sprake van zogenaamd luxeverzuim als een leerling buiten de schoolvakanties zonder toestemming en uit eigen belang van ouders of jongere niet in de klas zit. Er wordt streng opgetreden tegen deze vorm van verzuim. Bij luxeverzuim kunnen ouders worden vervolgd en/of een geldboete krijgen. Deze boete kan oplopen tot € 3.900. 'Elk kind moet het schooljaar netjes afmaken. Ouders hebben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie. We gaan ouders nog beter informeren over wat wel en niet is toegestaan', aldus minister Van Bijsterveldt (OCW). Voor minister Van Bijsterveldt is terugdringing van schoolverzuim een belangrijk speerpunt.

Op 29 juni gaan basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid met zomervakantie. Een week later volgt regio Midden Nederland en voor regio Noord start de zomervakantie op 14 juli. 

Vanaf vandaag kan het publiek vragen over luxeverzuim stellen via Twitter (@MinOCW) of via Facebook (www.facebook.com/ministerieocw). Uiteraard kan er ook gebeld worden naar de informatielijn van de Rijksoverheid (0800-8051).