Maatregelen zodat mensen met schulden genoeg inkomen overhouden

Mensen met beslag op inkomen hoeven sinds 1 januari 2021 zelf geen gegevens meer door te geven voor het berekenen van de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de schuldeisers geen beslag mogen leggen. De nieuwe regels staan in de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Mensen moeten voldoende middelen overhouden om in de basiskosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarom is er de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. De Regeling beslagvrije voet wijzigt op twee punten. Ten eerste wijzigt de termijn van de tijdelijke ophoging van de beslagvrije voet vanwege hoge woonkosten. Dit wordt 18 maanden. Ten tweede wijzigt de modelmededeling. U kunt tot 7 december reageren op de internetconsultatie wijziging van de regeling belastingvrije voet.

Voor 1 januari 2021: zelf inkomsten en uitgaven doorgeven

Bij beslag op loon of uitkering moesten mensen zelf hun financiële gegevens opsturen. Deze gegevens werden vaak niet aangeleverd of waren onjuist. Soms waren er meerdere beslagleggers die niet wisten van elkaars beslag. Dit kon een te lage beslagvrije voet tot gevolg hebben. Deze nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet ervoor zorgen dat bij beslag op inkomen, iemand genoeg overhoudt om van te leven.

Sinds 1 januari 2021: beslaglegger krijgt gegevens van overheid

Met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zijn er 3 belangrijke veranderingen:

Schuldeisers vragen zelf gegevens op bij de overheid

Sinds 1 januari 2021 hoeven mensen niet meer zelf hun inkomsten en uitgaven door te geven bij een beslag op inkomen. Beslagleggers berekenen de beslagvrije voet met de inkomensgegevens en de leefsituatie. Deze gegevens komen direct uit de bestaande registraties, zoals UWV polisadminstratie en de Basisregistratie Personen. Zo wordt de beslagvrije voet met de juiste gegevens berekend. Sommige informatie moeten mensen nog wel zelf aanleveren.

1 coördinerende deurwaarder bij meer beslagen

Mensen met meer dan 1 beslag op het inkomen, krijgen 1 aanspreekpunt. Deze coördinerende deurwaarder berekent de beslagvrijevoet. Dit moet voorkomen dat verschillende beslagleggers geld inhouden en iemand hierdoor te weinig overhoudt om van te leven.  

De beslagvrije voet controleren op uwbeslagvrijevoet.nl

Bij beslag op inkomen, kunnen mensen nu zelf de berekening van de beslagvrije voet controleren met een rekentool. De beslaglegger stuurt altijd een brief met het beslag, de hoogte van de beslagvrije voet en de gegevens die hiervoor zijn gebruikt. Mensen in de bijstand moeten bijvoorbeeld 95% van hun uitkering (inclusief vakantiegeld) overhouden om van te leven.