Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder

De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligen dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen. Minister Koolmees spreekt vandaag met schuldhulpverleners van de gemeente Amsterdam over de ondersteuning aan ondernemers in nood.

Het kabinet doet er alles aan om met steunmaatregelen bedrijven overeind te houden en werknemers van inkomen te voorzien. Ook hebben we extra geld uitgetrokken voor om- en bijscholing en begeleiding naar werk. Maar we kunnen helaas niet voorkomen dat mensen in de problemen raken als gevolg van de crisis. Het is dan goed te weten dat er hulp is, dat je er niet alleen voor staat bij geldzorgen. Zet dus die eerste belangrijke stap om problematische schulden voor te zijn.

- Minister Wouter Koolmees

Geldfit.nl

Om de drempel naar hulp te verlagen, kunnen mensen op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte online test te weten komen hoe hun financiële situatie is en welke ondersteuning er voorhanden is. Dat kan een gerichte verwijzing zijn naar een website, maar ook een buddy, een budgetcoach van een vrijwilligersorganisatie of schuldhulpverlening van de gemeente. Ook is het mogelijk om via het gratis telefoonnummer 0800-8115 anoniem advies op maat te krijgen. Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test en zetten zich in voor een sociaal incassobeleid. Op deze manier hebben inmiddels 450.000 mensen Geldfit.nl bezocht. 

Sinds enkele maanden worden ook ondernemers doorgeleid naar gepaste hulp via de website. Minister Koolmees juicht deze uitbreiding toe:

"Veel ondernemers hebben het ontzettend zwaar tijdens deze crisis. Ze zijn gewend hun eigen boontjes te doppen, ook als het tegen zit. En zijn daardoor mogelijk niet goed op de hoogte van de ondersteuning die er is. Door een online test te doen, krijgen ook zij snel een beeld van hun situatie en van de hulp die voorhanden is."

Amsterdam

De campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ richt zich dit voorjaar met name op ondernemers, zzp’ers en flexwerkers met geldzorgen. De gemeente Amsterdam heeft de laatste jaren veel ervaring opgebouwd met het signaleren van beginnende schulden. Aan het begin van de coronacrisis deden bovendien zo’n 40.000 Amsterdamse zelfstandig ondernemers een beroep op een Tozo-uitkering. De gemeente heeft contact gehouden met hen en heeft afgelopen najaar besloten de schuldhulpverlening aan ondernemers uit te breiden. Ook biedt Amsterdam nu coaching aan voor zelfstandigen die zich willen oriënteren op een nieuwe toekomst. Reden voor minister Koolmees om digitaal in gesprek te gaan over de ondersteuning die Amsterdam biedt in coronatijd. Vanaf dit voorjaar wordt deze hulp uitgebreid. Dan kunnen gemeenten ook mensen ondersteunen die te maken hebben met een terugval in hun inkomsten door corona, geen of onvoldoende steun ontvangen via de steunregelingen en hierdoor hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zagen verdwijnen.

Brede schuldenaanpak

Het kabinet heeft de afgelopen kabinetsperiode een breed pakket aan maatregelen genomen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulpverlening en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het werkt in deze Brede Schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke organisaties en private partijen. Daaruit is onder meer de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) ontstaan, een publiek-private samenwerking die Geldfit.nl heeft opgezet. Gezien de effecten van de coronacrisis is het juist nu van belang dat mensen met geldzorgen of problematische schulden goed worden geholpen. Het kabinet heeft daarom afgelopen najaar 146 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen en intensiveren van de aanpak van schulden en armoede.