Wetsvoorstel seksuele misdrijven

De overheid wil slachtoffers van seksuele en seksueel getinte misdrijven beter beschermen. Daarom is een wetsvoorstel gemaakt om duidelijker te maken wat strafbaar is. En om meer seksueel overschrijdend gedrag strafbaar te maken. De voorstellen gelden ook voor grensoverschrijdend gedrag op het internet.

Stand van zaken wetsvoorstel seksuele misdrijven

De stand van zaken van het wetsvoorstel seksuele misdrijven staat op de website van de Eerste Kamer. Die site biedt ook alle documenten over het wetsvoorstel. Bijvoorbeeld moties, voorstellen om het wetsvoorstel te wijzigingen (amendementen), verslagen van debatten, nota's en brieven. 

Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar

Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet ook strafbaar:

  • Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil;
  • Seksuele intimidatie, zowel offline als online;
  • Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen (sexchatting).

Verkrachting en aanranding

Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, geweld of bedreiging kan dit wel leiden tot een zwaardere straf. Degene die seksueel contact initieert, moet er zeker van zijn dat de ander hetzelfde wil. Als dit niet duidelijk is, moet diegene die duidelijkheid zoeken.

Strafverhoging

De maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven gaat omhoog, stelt de wet voor. Bijvoorbeeld als het gaat om seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren.

De modernisering van de wet zorgt voor meer overzicht

De overheid zet samen met betrokken partijen uit de rechtspraktijk een implementatieprogramma op. Dit programma zorgt ervoor dat alle partijen voorbereid zijn op de nieuwe wet. En er ook goed mee kunnen werken.

Aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag

Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen dan nu. De lat voor strafbaarheid bij aanranding of verkrachting ligt op dit moment soms te hoog. Het is niet altijd te bewijzen dat iemand tot seks is gedwongen. Soms bevriezen of verstijven slachtoffers. In de nieuwe wet worden zij beter beschermd.