Wetsvoorstel seksuele misdrijven

De overheid wil slachtoffers van seksuele en seksueel getinte misdrijven beter beschermen. Daarom is een wetsvoorstel gemaakt om duidelijker te maken wat strafbaar is. En om meer seksueel overschrijdend gedrag strafbaar te maken. De voorstellen gelden ook voor grensoverschrijdend gedrag op het internet.

Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar

Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet ook strafbaar:

  • Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil;
  • Seksuele intimidatie, zowel offline als online;
  • Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).

Verkrachting en aanranding

Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, geweld of bedreiging kan dit wel leiden tot een zwaardere straf. Degene die seksueel contact initieert, moet er zeker van zijn dat de ander hetzelfde wil. Als dit niet duidelijk is, moet diegene die duidelijkheid zoeken.

Strafverhoging

De maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven gaat omhoog, stelt de wet voor. Bijvoorbeeld als het gaat om seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren.

Vrijwillige sexting onder jongeren niet strafbaar

De nieuwe wet houdt rekening met wat nu wordt gezien als normaal seksueel gedrag van jongeren. Zo is het uitwisselen van seksueel beeldmateriaal (sexting), niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt. Dit wordt gezien als normaal seksueel experimenteergedrag van jongeren.

De modernisering van de wet zorgt voor meer overzicht

De overheid zet samen met betrokken partijen uit de rechtspraktijk een implementatieprogramma op. Dit programma zorgt ervoor dat alle partijen voorbereid zijn op de nieuwe wet. En er ook goed mee kunnen werken.

Aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag

Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen dan nu. De lat voor strafbaarheid bij aanranding of verkrachting ligt op dit moment soms te hoog. Het is niet altijd te bewijzen dat iemand tot seks is gedwongen. Soms bevriezen of verstijven slachtoffers. In de nieuwe wet worden zij beter beschermd.


Meer vormen van seksueel geweld worden strafbaar. Kort gezegd, betekent het dat we de slachtoffers beter kunnen beschermen dan dat we nu kunnen doen.

Dus als je seks hebt met iemand dan moet je er redelijkerwijs van uit kunnen gaan dat diegene dat ook wilde. En als je daar niet van uit kunt gaan...of als je had kunnen weten dat diegene dat niet wilde, dan ben je straks ook strafbaar.

En ik weet dat heel veel mensen zeggen: "Schiet op met die wet!" En dat doen we ook. We doen dat zo snel als dat we kunnen.

Het voorstel ligt nu ook bij de Raad van State. Dat betekent dat de Raad van State daar eerst een advies over geeft.

En dat we vervolgens daarmee aan de slag gaan, naar de Tweede Kamer moeten, naar de Eerste Kamer moeten. En ook al die organisaties die vervolgens gaan werken met de nieuwe wet...denk: politie, justitie, maar ook slachtofferhulp...

Iedereen moet ook weten: wat houdt dat nou precies in?


En hoe kan ik in mijn eigen organisatie ervoor zorgen dat we er vervolgens goed op handelen. Dus dat kost helaas wat tijd.
We doen er alles aan om het zo snel mogelijk te doen.
En tegelijkertijd moet het goed en zorgvuldig zijn zodat de wet ook echt gaat werken.
Het wetsvoorstel verhoogt ook de maximale straffen voor een aantal misdrijven, zoals kindermisbruik.
En ook worden meer zaken strafbaar die dat nu nog niet zijn.
Denk aan sexchatting met minderjarigen.
Dat wordt straks ook strafbaar.
Preventie is natuurlijk ontzettend belangrijk.

00:01:29:13 - 00:01:31:13
Eigenlijk wil je al deze ellende voor zijn.
Je wilt het voorkomen.
Je wilt dat kinderen thuis opgroeien met de wetenschap dat je respect hoort te hebben voor anderen.
En dat je met je tengels van iemand anders afblijft als die daar geen boodschap aan heeft.
En het is ook heel belangrijk dat we dit op scholen leren. 
En uiteindelijk betekent het dat je niet alleen naar Justitie en Veiligheid zou moeten kijken...
maar dat het een samenwerking is. 
Samenwerking van mij met mijn collega's van onderwijs en van andere ministeries.
Maar ook in het land.
Wij ontwikkelen zelf ook campagnes.
Campagnes bijvoorbeeld tegen 'victim blaming' en om te zorgen dat slachtoffers hulp kunnen zoeken.
Bijvoorbeeld bij het Centrum Seksueel Geweld.
Ik begrijp de vragen over valse beschuldigingen.
En het is niet zo dat je bij elk contact vooraf goedkeuring dient te vragen.
Dat is ook niet altijd mogelijk.
En dat is ook niet altijd zo expliciet.
En het risico op een valse beschuldiging is er altijd.
Nu ook.
Politie en OM doen er echt alles aan om dit te voorkomen.
Want iemand vals beschuldigen is strafbaar.
Aanpak van straatintimidatie.
Wat mij betreft een heel belangrijk onderwerp.
Iets waar ik al heel lang mee bezig ben.
Wat is straatintimidatie?
Ik denk dat het goed is, dat heel even te benoemen.
En dat is dat je als vrouw op straat loopt of twee mannen hand in hand...
dat je je niet veilig voelt, omdat je wordt uitgescholden, omdat je wordt bespuugd, omdat je wordt geïntimideerd.
Alleen omdat je daar loopt.
Omdat je vrouw bent, omdat je niet op dat moment reageerde op een opmerking.
Straatinitimidatie is iets heel anders dan onschuldig flirten.
Daar kan je van gediend zijn of niet gediend zijn.
Maar dat is niet vaak iets waardoor je je onveilig voelt.
En dat is straatintimidatie wel.
Dus ik denk dat het heel goed is als dat strafbaar wordt gesteld.
Dat we ook echt laten zien: de straten zijn van ons.
En niet van dat tuig dat denkt ons te kunnen belagen.
En vervolgens is het heel erg belangrijk om met het OM en politie samen te kijken...
hoe kan je er dan vervolgens ook voor zorgen dat het ook echt gehandhaafd kan worden.
Maar dat is dan de uitdaging dat we daarmee aan de slag gaan.
En dat we niet tegen vrouwen zeggen: 'je zoekt het maar zelf uit.

Ook interessant