Wetsvoorstel seksuele misdrijven

De overheid wil meer bescherming bieden aan slachtoffers van seksuele en seksueel getinte misdrijven. Daarom is er een wetsvoorstel in de maak om de strafwetgeving aan te scherpen en uit te breiden. De voorstellen zijn ook van toepassing op grensoverschrijdend gedrag op het internet.

Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag strafbaar

Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wetgeving ook strafbaar:

  • seks tegen de wil;
  • (non-) verbale en lichamelijke seksuele intimidatie;
  • het stelselmatig seksueel benaderen van een kind onder de zestien jaar (sexchatting).

Verkrachting en aanranding

Verkrachting en aanranding blijven strafbaar. Nu kan alleen sprake zijn van verkrachting als een dader seksueel binnendringt bij een slachtoffer. Andere vormen van gedwongen seksueel binnendringen van het lichaam zijn voor het slachtoffer net zo erg.

Daarom wordt de strafbaarstelling van verkrachting uitgebreid naar alle vormen van afgedwongen seksueel binnendringen waarbij het lichaam van een slachtoffer is betrokken. Dus ook als het slachtoffer wordt gedwongen bij iemand anders of zichzelf binnen te dringen.

Strafverhoging

In de nieuwe wetgeving wordt voorgesteld de maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven te verhogen. Bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren.

Vrijwillige sexting onder jongeren niet strafbaar

Bij de modernisering van de wet wordt rekening gehouden met wat nu wordt gezien als normaal seksueel gedrag van jongeren. Zo wordt het met elkaar uitwisselen van seksueel beeldmateriaal, ook wel sexting genoemd, niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt. Dit wordt gezien als normaal seksueel experimenteergedrag van jongeren.

De modernisering van de wet zorgt voor meer overzicht

De indeling van de wetgeving over seksuele misdrijven wordt logischer, waardoor onder meer politie en openbaar ministerie er beter mee kunnen werken.

Aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag

Slachtoffers kunnen na de modernisering van de wet in meer gevallen aangifte doen. De (online) veiligheid wordt groter, omdat politie en openbaar ministerie meer mogelijkheden krijgen om op te treden.

Advies gevraagd aan professionals en publiek

De nieuwe wetgeving wordt nu eerst voorgelegd voor advies aan professionals, bijvoorbeeld in de strafrechtketen. Zij adviseren over de praktische uitvoerbaarheid ervan. Ook burgers kunnen reageren via www.internetconsultatie.nl/wetseksuelemisdrijven.

Dit kan nog tot aanpassingen leiden. Daarna gaat de nieuwe wetgeving nog voor advies naar de Raad van State en moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de voorstellen nog goedkeuren.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid