She Decides

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Vrouwen hebben het recht om zelf te beslissen of ze een kind willen krijgen en wanneer. She Decides is een internationaal initiatief om steun te werven voor organisaties die zich voor dit recht inzetten. Omdat deze organisaties vrouwen ook (informatie over) een veilige abortus bieden, geven de VS geen subsidie meer. Doel van She Decides is dat voorzieningen voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden toch kunnen blijven bestaan.

De Rijksoverheid. Voor Nederland