Coronavirus: Sociaal Pakket

De overheid wil dat werkenden hun baan houden en werkzoekenden makkelijker ander werk of een ander inkomen vinden. Voor werkenden en werkzoekenden is er coronasteun in de vorm van het Sociaal Pakket. Dit pakket helpt met bijvoorbeeld scholing en/of begeleiding.

Het Sociaal Pakket bestaat uit:

  • Begeleiding van werk(loosheid) naar nieuw werk;
  • Bij- en omscholing voor vergroting kansen op de arbeidsmarkt;
  • Aanpak jeugdwerkloosheid;
  • Extra hulp om armoede en problematische schulden tegen te gaan.

Het Sociaal Pakket is mogelijk door de samenwerking tussen overheid, werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, gemeenten en scholen.