Spoor

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Betere bereikbaarheid spoor Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad (OV SAAL)

Het is belangrijk voor de economie dat de regio Amsterdam goed bereikbaar is. Daarom is er een betere verbinding nodig van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL). De Rijksoverheid stelt hiervoor € 1,4 miljard beschikbaar.

Groei reizigers tussen Schiphol en Lelystad

Het aantal mensen dat met de trein reist tussen Schiphol en Lelystad groeit sterk. In 2030 gaan waarschijnlijk bijna 80.000 mensen per dag op en neer tussen Almere en Amsterdam. In 2010 waren dat er ongeveer 40.000.

Deze groei komt door 2 ontwikkelingen:

 • De Zuidas, het kantorengebied rond de A10-Zuid in Amsterdam, ontwikkelt zich tot het belangrijkste internationale zakencentrum van Nederland.
 • De stad Almere krijgt in totaal 60.000 nieuwe woningen. In de zomer 2014 waren 4205 woningen gerealiseerd.

Het huidige spoor kan de groei van treinreizigers niet aan. Het openbaar vervoer op het traject Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) heeft daarom een flinke uitbreiding nodig.

Geografische kaart waarop OV Saal is aangegeven.

Uitbreiding spoor Schiphol–Lelystad in 2 fasen

De uitbreiding van het spoor tussen Schiphol en Lelystad is verdeeld in 2 fasen:

 • de korte termijn (2010-2016)
 • de middellange termijn (na 2020).

Voor de lange termijn besluit de overheid in het kader van het project RRAAM of verdere verbetering van het openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere nodig is.

Maatregelen 2010-2016

De Rijksoverheid stelt voor de periode 2010-2016 € 900 miljoen beschikbaar om het spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad te verbeteren.

Uitgangspunt is dat er elke 10 minuten een trein gaat rijden tussen Amsterdam en Flevoland. Dit is een eerste stap op weg naar reizen zonder spoorboekje.

Kleinere maatregelen voor betere benutting spoor

Behalve de aanleg van nieuw spoor, neemt de overheid ook kleinere maatregelen. Kleinere maatregelen zorgen voor betere benutting van het spoor. Bovendien zijn ze goedkoper, snel in te voeren, leiden ze tot minder bouwhinder en vragen ze minder ruimte.

Voorbeelden van deze kleinere maatregelen zijn:

 • kleinere aanpassingen aan het spoor (bijvoorbeeld het bijplaatsen en verplaatsen van seinen om treinen dichter op elkaar te laten rijden).
 • aansturing van de treinen met nieuwe technieken;
 • aanpassing van regelgeving;
 • een andere organisatie van werkzaamheden bij NS en verkeersleiding van ProRail.

Maatregelen Hoofddorp-Diemen: zuidtak krijgt 4 sporen

Tussen Hoofddorp en Diemen ligt de zuidtak. Dit spoor loopt tussen Riekerpolder en de Utrechtboog in Amsterdam.

 • De zuidtak krijgt 4 sporen.
 • De aansluitingen op de Utrechtboog en de westtak richting Schiphol worden verdubbeld.
 • Op een aantal plaatsen langs het traject komen geluidsmaatregelen (schermen en raildempers).

Maatregelen Zuidas Amsterdam

Onder het project OV SAAL vallen ook maatregelen die eerder bij het project Zuidas Amsterdam hoorden. Een voorbeeld is de spoorverdubbeling tussen station Amsterdam-Zuid en de Utrechtboog. Dit verbetert niet alleen de dienstregeling op de route Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Ook op de route Schiphol-Amsterdam-Zuid-Utrecht (en verder) wordt de dienstregeling beter.

Deze bouwwerken zijn vrijwel afgerond. In 2016 gaat dit traject over naar de nieuwe infrastructuur. Dit zorgt voor een paar buitendienststellingen, die overlast voor reizigers geven. ProRail probeert deze overlast zoveel mogelijk te beperken. In augustus 2016 is alle infrastructuur klaar. In december 2016 gaan er meer treinen rijden in de nieuwe dienstregeling. Ook neemt dan de betrouwbaarheid van de dienstregeling op dit deel van het spoorwegnet aanzienlijk toe.

Maatregelen traject Weesp-Lelystad

Op het traject Weesp-Lelystad komen keersporen: in Almere Centrum en in Almere Oostvaarders. Via een keerspoor kunnen passagierstreinen keren. Daarnaast worden diverse kleinere maatregelen genomen. Zo trekt de overheid ongeveer €135 miljoen uit voor geluidsmaatregelen en andere inpassingmaatregelen in Weesp, Muiderberg en Almere. Alle maatregelen voor de korte termijn op het traject Weesp-Lelystad staan in het tracébesluit.

Werkzaamheden rond OV SAAL

Op de website van ProRail staat meer informatie over de werkzaamheden rond OV SAAL. Hier staan ook de studies die zijn en worden uitgevoerd. En de 2 tracébesluiten voor deze trajecten.

Maatregelen na 2016

Na 2016 investeert de overheid in:

 • spooruitbreiding van 6 naar 8 sporen in Weesp;
 • realisatie van het beveiligingsysteem ERTMS op de SAAL-route en de Gooilijn (Amsterdam-Hilversum);
 • opstelcapaciteit reizigerstreinen;
 • ruimte voor passagiers op trappen en perrons;
 • geluidsmaatregelen. Zoals het plaatsen van geluidsschermen, als het geluid toeneemt doordat er meer treinen gaan rijden;
 • maatregelen om de veiligheid bij overwegen te verbeteren;
 • energievoorziening naar de treinen.

Er is verder budget gereserveerd voor diverse inpassingsmaatregelen in de regio en vooral in de gemeente Weesp. Na oplevering van de infrastructuur en ERTMS kunnen treinen hoogfrequent rijden, te beginnen met de spits. Het streven is dat dit vanaf dienstregeling 2023 mogelijk is. Vanaf 2023 is er budget voor de spoorvervoerder voor eventuele aanloopkosten.

Voor plannen na 2016 op het traject Schiphol-Amsterdam-Lelystad is ongeveer € 500 miljoen beschikbaar. Het kabinet heeft de projecten gekozen in overleg met de spoorsector en de betrokken gemeenten en provincies.

De Rijksoverheid. Voor Nederland