Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken beweegbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken beweegbeleid (PDF | 2 pagina's | 978 kB)