Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet op de Nederlandse Sportraad

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel houdende regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad). De PVV-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet op de Nederlandse Sportraad (PDF | 2 pagina's | 100 kB)