Sport en bewegen voor iedereen

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders sport wekelijks. Maar bij mensen met een beperking, een laag inkomen en een migratieachtergrond is dit percentage nog lager. Ook voelen mensen met een andere culturele achtergrond of seksuele geaardheid zich soms niet welkom. Bijvoorbeeld bij sportclubs. Daarom wil de Rijksoverheid de sport voor deze mensen makkelijker en toegankelijker maken. Zodat ook zij met plezier kunnen sporten en bewegen.

Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches helpen alle mensen die het moeilijk vinden om meer te sporten of bewegen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat hun seksuele geaardheid of afkomst voor moeilijkheden kan zorgen bij een sportvereniging. Ook geeft de buurtsportcoach advies aan sportaanbieders om sportmogelijkheden aan te bieden voor deze groepen. Bijvoorbeeld het opzetten van G-voetbal, zwemmen voor vrouwen met een migratieachtergrond of een beweegprogramma voor ouderen. In bijna iedere gemeente werken buurtsportcoaches.

Sporthulpmiddelen

De Rijksoverheid wil dat sporthulpmiddelen voor mensen met een (fysieke) beperking beter beschikbaar worden. Met sporthulpmiddelen kunnen mensen met een beperking vaak wel sporten en bewegen. Bijvoorbeeld in een speciaal G-team, een specifiek team voor gehandicapten. Of met een speciale rolstoel.

Vervoersregeling gehandicapte teamsporters

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport financiert het vervoer van teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking. Sporters kunnen zich jaarlijks bij de stichting Special Heroes aanmelden voor de vervoersregeling

Diversiteit in sportbesturen

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland kan genieten van sport en helpt in het organiseren daarvan. Ook wil het kabinet dat besturen, trainers, coaches en scheidsrechters een goede afspiegeling zijn van de samenleving. De code goed sportbestuur wordt daarom herzien, zoals dit is afgesproken in het Nationaal Sportakkoord. Daarom krijgt diversiteit een belangrijke plek in de nieuwe Code voor goed sportbestuur.