Beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen

Bij elke staatsdeelneming stelt de overheid als aandeelhouder een beloningsbeleid vast.  De aandeelhouders beslissen over dit beleid na een voorstel van de raad van commissarissen. In het beloningsbeleid staan afspraken over bijvoorbeeld bonussen, ontslagvergoeding en het maximumsalaris voor bestuurders.

Uitgangspunten van het beloningsbeleid

In het beloningsbeleid van een staatsdeelneming staan uitgangspunten over onder andere:

  • de hoogte van de beloning;
  • de verhouding tussen het vaste en het variabele gedeelte van de beloning;
  • de doelstellingen voor het behalen van variabele beloningen;
  • pensioenregelingen;
  • enkele secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • eventuele ontslagvergoedingen.

De raad van commissarissen stelt de individuele beloningen van de bestuurders vast volgens het beloningsbeleid. In hun jaarverslagen rapporteren staatsdeelnemingen over het beloningsbeleid en de individuele beloningen. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen dat ieder jaar naar de Kamer wordt gestuurd, wordt hierover gerapporteerd.

Variabele beloningen: bonussen

Behalve regels voor de vaste salarissen, zijn er ook regels voor variabele beloningen (bonussen) van bestuurders van staatsdeelnemingen. Deze staan in het beloningsbeleid van de onderneming. Daarin moeten onder andere deze regels staan of komen te staan:

  • Een variabele beloning van een bestuurder mag niet meer zijn dan 20% van het vaste salaris.
  • Een bestuurder kan pas een variabele beloning krijgen nadat bepaalde doelstellingen zijn gehaald.
  • In sommige gevallen kunnen bonussen teruggevorderd worden (claw-backmogelijkheden).
  • De raad van commissarissen kan en moet zelfstandig besluiten nemen over de  variabele beloning.

Dit heeft het kabinet aangekondigd in het Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

Bonusverbod: geen bonus bij staatssteun

Bestuurders van financiële instellingen die staatssteun ontvangen, krijgen geen variabele beloning. Dit bonusverbod geldt tijdens de periode waarin de instelling steun krijgt. Deze regel geldt ook voor instellingen die in de toekomst staatssteun krijgen. Dit staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Maximum ontslagvergoeding bestuurders staatsdeelneming

De ontslagvergoeding voor bestuurders van een staatsdeelneming mag maximaal 1 vast jaarsalaris zijn. Deze regel komt voort uit de Corporate Governance Code.

Commissarisvergoedingen

Voor commissarisvergoedingen komen er regels met vergelijkbare uitgangspunten als voor de beloning van de bestuurders van staatsdeelneming. Dit is aangekondigd in de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.