In welke ondernemingen heeft de overheid aandelen?

De overheid heeft aandelen in 32 ondernemingen. Er zijn staatsdeelnemingen die in beheer zijn van het ministerie van Financiën, zoals Schiphol en de NS. Daarnaast zijn er beleidsdeelnemingen die door andere ministeries worden beheerd, zoals Prorail. Tot slot zijn er tijdelijke financiële instellingen, in beheer bij NLFI.

Staatsdeelnemingen in beheer bij ministerie van Financiën

 • Air France-KLM (AFKL)
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
 • Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA)
 • Financiering- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)
 • Havenbedrijf Rotterdam (HbR)
 • Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)
 • Holland Casino
 • Invest-NL
 • Nederlandse Gasunie
 • Nederlandse Inversteringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO)
 • Nederlandse Loterij
 • Nederlandse Spoorwegen (NS)
 • Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)
 • Schiphol
 • TenneT
 • Thales Nederland
 • Ultra Centrifuge Nederland (UCN)

Beleidsdeelnemingen in beheer bij andere ministeries

 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
 • Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC ANSP)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Energie Beheer Nederland (EBN)
 • GasTerra
 • Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF)
 • Innovation Quarter (IQ)
 • Investeringsfonds Zeeland
 • Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM)
 • Ontwikkelingsmaatschappij OOST Nederland (OOST)
 • ProRail
 • Saba Bank Resources (Saba Bank)
 • Saba Statia Cable System (SSCS)
 • Winair 

Financiële deelnemingen in beheer bij NLFI

NL Financial Investments (NLFI) is de privaatrechtelijke aandeelhouder van de financiële instellingen die door de financiële crisis in handen van de overheid zijn gekomen. NLFI beheert de volgende financiële instellingen:

 • ABN AMRO           
 • De Volksbank     

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

In het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 leest u hoe het met de deelnemingen is gegaan. Bijvoorbeeld het aandeel van de overheid en de omzet per onderneming.