Welke soorten staatsdeelnemingen zijn er?

De overheid heeft aandelen in 32 ondernemingen. Er zijn 3 verschillende soorten staatsdeelnemingen: permanente, niet-permanente en bij voorbaat tijdelijke deelnemingen.

Soorten staatsdeelnemingen

De overheid verdeelt de staatsdeelnemingen in 3 categoriën:

  • Permanente deelnemingen 
    Dit zijn bedrijven waarvan het kabinet het belangrijk vindt dat de Staat overwegende zeggenschap houdt. Voorbeelden zijn Schiphol, de NS, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Tennet. Deze bedrijven beheren vitale infrastructuur en zijn belangrijk voor de Nederlandse economie. Zij zullen daarom, zoals het er nu naar uitziet, altijd deel blijven uitmaken van de deelnemingenportefeuille.

  • Niet-permanent aandeelhouderschap 
    Dit zijn staatsdeelnemingen waarvan het aandeelhouderschap tijdelijk is. Het kabinet heeft aangekondigd het aandelenbelang in deze bedrijven op termijn te verkopen. Bijvoorbeeld Holland Casino. 

  • Bij voorbaat tijdelijke deelnemingen 
    Hierbij gaat het om de financiële instellingen, zoals ABN AMRO, RFS Holdings en Volksbank. Deze ondernemingen keren terug naar de markt als ze weer financieel gezond zijn en de marktomstandigheden voldoende genormaliseerd.