Subsidiebeschikking Energiebespaarleningen Warmtefonds

Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Energiebespaarfonds voor het verstrekken van subsidies door het Warmtefonds tegen aantrekkelijke voorwaarden aan gemengde VvE’s.