Mag ik met een Stint de openbare weg op?

Op 5 februari 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het besluit waarmee de Stint (elektrische bolderwagen) was toegelaten op de openbare weg definitief ingetrokken. Dit betekent dat de Stint in zijn huidige vorm niet meer is toegestaan op de openbare weg. Uit een onderzoek van TNO blijkt dat de Stint niet veilig genoeg is voor de bestuurder en de passagiers.

Nieuwe toelatingseisen voor lichte elektrische bromfietsen zoals Stint

TNO heeft in opdracht van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek gedaan naar de veiligheid van de Stint. In het onderzoeksrapport van 12 december 2018 staat dat er verbeteringen nodig zijn aan de Stint. Daarnaast worden in februari 2019 nieuwe toelatingseisen bekendgemaakt. Pas als de Stint hieraan voldoet kan het voertuig weer worden toegestaan op de openbare weg.

De politie onderzoekt momenteel de oorzaak van het ongeval met de Stint in september 2018. Ook doet de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek naar de toelatingseisen voor bijzondere bromfietsen zoals de Stint. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen bij een structurele herziening van de toelatingseisen.

Stint in 2018 tijdelijk van openbare weg gehaald

Op 1 oktober 2018 besloot de minister van IenW de Stint te schorsen. De Stint was hierdoor tijdelijk niet toegestaan op de openbare weg. De reden voor dat besluit waren de eerste resultaten van een verkennend onderzoek naar de veiligheid van de Stint. Dit onderzoek werd gedaan naar aanleiding van het ongeluk met de Stint in september 2018.

Stint in 2011 voor het eerst op de openbare weg

In een onderzoeksrapport van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) uit september 2011 stond dat de Stints technisch in orde zijn. Mede op basis daarvan zijn de Stints in 2011 voor het eerst toegelaten tot de openbare weg.

Andere regels voor elektrische bakfietsen

De nieuwe toelatingseisen voor lichte elektrische bromfietsen zoals de Stint zijn anders dan die voor elektrische bakfietsen. Voor elektrische bakfietsen gelden de regels van een gewone elektrische fiets.