Uitstelbrief Kamervragen over de coronamaatregelen in de gevangenissen

Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de coronamaatregelen in
de gevangenissen.