Kamerbrief over voortgang visie Recht doen kansen bieden

Minister Dekker stuurt de 2e voortgangsbrief over de visie 'Recht doen, kansen bieden; naar effectievere gevangenisstraffen' naar de Tweede Kamer. Daarnaast geeft hij de stand van zaken bij het programma Koers en Kansen. Ook geeft hij een korte beleidsreactie op het rapport 'Leefklimaat en stress in detentie, een pilotstudie in PI Nieuwegein'. Tot slot gaat hij in op enkele toezeggingen over het gevangeniswezen.