Nadere memorie van antwoord Wetsvoorstel straffen en beschermen

Minister Dekker reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet straffen en beschermen.