Vroeg ingrijpen kan daderschap voorkomen

Vorig jaar september kon dit grootscheepse evenement vanwege corona niet doorgaan, maar JenV is niet voor één gat te vangen. Volgende week donderdag, 25 maart, onderneemt het departement een nieuwe poging en organiseert de conferentie “Voorkomen daderschap, vroeg ingrijpen loont!” alsnog.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Trainers van 'Alleen jij bepaalt wie je bent' in gesprek met hun pupillen.

Centraal op deze conferentie staat het belang van vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van effectieve interventies, zoals ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ en andere programma’s uit de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Met behulp van dit soort interventies kunnen we risicogedrag bij jongeren voorkomen en een ontwikkeling ten goede stimuleren.

Na een welkomstwoord van Peter Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, en Sander Dekker, (demissionair) minister voor Rechtsbescherming, gaan drie sprekers nader in op deze thematiek.

Vroegtijdig interveniëren

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder schetst de ontwikkeling van het brein bij jongeren en het belang van vroegtijdige interventies. Na zijn inleiding gaat hij in gesprek met (onder andere) Hanna Swaab, hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen, en Marco de Souza van het Leerorkest, een muziekeducatieprogramma met een sociaal-maatschappelijk karakter.

Risico- en beschermende factoren

Hoogleraar forensische orthopedagogiek Geert Jan Stams gaat vervolgens in op de relatie tussen risico- en beschermende factoren en crimineel gedrag bij jongeren. Ook jongeren zelf komen in dit onderdeel aan het woord.

Effectief jeugdbeleid

Tot slot gaan John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem in op de uitdagingen waarvoor je bij het formuleren en uitvoeren van een effectief jeugdbeleid wordt geplaatst. Daarna nemen ze deel aan een panelgesprek met een schooldirecteur, een jongerenwerker en de politie.

Aanmelden?

Deze boeiende en afwisselende conferentie is op 25 maart online te volgen van 13.30 – 15.45 uur. Je zult er niet alleen JenV-collega’s aantreffen, maar ook (andere) professionals die met (risico)jongeren te maken hebben, bijvoorbeeld bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, politie, rechterlijke macht, OM en andere departementen. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze site.