Afschrift brief TK over doorlichting strafrechtketen

Afschrift van de brief van de ministers Grapperhaus en Dekker naar de Tweede Kamer met hun reactie op de doorlichting van de strafrechtketen.