Kamerbrief over toestemming voor deelname aan Ronde Tafel ambitietraject strafrechtketen

Minister Blok (VenJ) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef van de nationale politie toestemming geeft voor deelname aan een rondetafelgesprek. Het rondetafelgesprek gaat over het ambitietraject voor de strafrechtketen van
het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB).