Kamerbrief over stand van zaken invoering Wet USB

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB).