Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport over opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland' van de Raad voor de Rechtshandhaving en het College voor de Rechten van de Mens. Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

Kamerbrief met beleidsreactie op het rapport over opvolging aanbevelingen Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (PDF | 3 pagina's | 257 kB)