Antwoorden op vragen uit CD Strafrechtelijke onderwerpen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op 3 vragen uit het Commissiedebat Strafrechtelijke onderwerpen van 5 oktober 2022. De vragen gingen over de politieorganisatie en de justitieorganisatie. Het Tweede Kamerlid Knops (CDA) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden op vragen uit CD Strafrechtelijke onderwerpen (PDF | 2 pagina's | 167 kB)