Cahier 2015-04 Uitstroom van strafzaken

Om meer inzicht te krijgen in de instroom en vooral uitstroom van strafzaken heeft het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) van het ministerie van Veiligheid en Justitie daarom het WODC gevraagd een verdiepend kwantitatief onderzoek uit te voeren.