Doorlichting Strafrechtketen Nieuwe uitdagingen vragen om optimalisatie van samenwerking

Het rapport bevat het definitieve verslag van de doorlichting strafrechtketen in de periode van eind oktober 2019 tot en met begin juni 2020.