Bijlage Advies ketenwerkgroep robuuste financiering aan BKB door tussenkomst van het LKB

Advies van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB) over de bekostiging van de organisaties in de strafrechtketen.

Bijlage Advies ketenwerkgroep robuuste financiering aan BKB door tussenkomst van het LKB (PDF | 5 pagina's | 455 kB)