Besluit op Wob-verzoek over een onderzoek naar een steekpartij in Amsterdam

Op het ministerie van Justitie en Veiligheid is op 16 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft documenten die samenhangen met het onderzoek naar een steekincident in de Amsterdamse metro.