Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 augustus 2020, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het gaat om:

  • de heer mr. G.P. Verbeek (strafrechter in eerste aanleg, Curaçao)
  • de heer mr. O. Nijhuis (civiel rechter in hoger beroep, Curaçao)
  • de heer mr. R. Veldhuisen (strafrechter in hoger beroep, Curaçao)
  • de heer mr. W.H. Bel (bestuursrechter in eerste aanleg en ambtenarenrechter in hoger beroep, Curaçao)
  • de heer mr. M.R.J. van Wel (rechter-commissaris in strafzaken, Curaçao)
  • de heer mr. J.A. van Voorthuizen (rechter, Bonaire).