Strafrecht: wat kan er beter?

De professionals in de strafrechtketen willen het proces van opsporing, vervolging en berechting van daders verbeteren. Waar in de praktijk kan het beter?

Prestaties strafrechtketen versterken

De strafrechtketen kan op een aantal punten worden verbeterd:

  • Het duurt soms lang voordat een verdachte voor de rechter moet verschijnen.
  • Het is niet altijd duidelijk of het in zaken terecht niet tot vervolging komt.
  • Na uitspraak van de rechter wordt een straf soms laat of helemaal niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat de veroordeelde onvindbaar is.
  • De doorlooptijden in het strafrecht kunnen korter.

Dit waren enkele belangrijke conclusies uit het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer (Prestaties in de Strafrechtketen) uit 2012.

Doelen kabinet voor een beter strafrecht

Om de prestaties binnen het strafrecht te verbeteren, stelt het kabinet de volgende doelen:

  • Meer strafzaken succesvol afronden. Politie en OM maken voortaan duidelijke afspraken over welke zaken extra aandacht verdienen.
  • Veroordeelden ondergaan hun straf daadwerkelijk: 92% van de vrijheidsstraffen moet binnen een jaar zijn uitgevoerd.
  • Snellere berechting van verdachten. Het binnen 1 maand afhandelen van 2/3 van de eenvoudige strafzaken.
  • Zoveel mogelijk digitaal beschikbaar stellen van processtukken (ook voor burgers en advocaten).
  • Een eenvoudiger en klantvriendelijker proces van aangifte. Bijvoorbeeld door slachtoffers persoonlijk te berichten over wat er met hun aangifte is gebeurd.

Er bestaan diverse programma's om de praktijk van het strafrecht te verbeteren. De minister van Justitie en Veiligheid informeert periodiek de Tweede Kamer over de vorderingen van deze programma's.